„Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”

Lai gan Latvija ir samērā neliela valsts ar 2,2 miljoniem iedzīvotāju, latviešu pēdas un pēcnācējus var atrast visā pasaulē. 20.gadsimtā vien apmēram 1,3 miljons Latvijas iedzīvotāju atstāja Latviju – daži uz īsāku laiku, citi uz visu mūžu. Pašlaik apmēram 100 000 bijušo Latvijas iedzīvotāju ir apmetušies uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas.

Neskatoties uz to, ka vēstures gaitā daudzi latvieši ir atstājuši Latviju un emigrācija ir sāpīga tēma arī mūsdienu Latvijā, Latvijas iedzīvotāji ļoti maz zina par ārzemju latviešiem un izceļošanām, turklāt informācija par to ir nepilnīga, izkaisīta un grūti pieejama.

Tādēļ, gūstot ierosmi citu valstu emigrāciju institūciju darbības pieredzē, grupiņa entuziastu no Amerikas, Kanādas un Latvijas 2007. gadā nodibināja privātu, bezpeļņas biedrību „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības cents”, kas saīsinājumā tiek dēvēts kā LaPa.

LaPa mērķis ir izveidot muzeju Latvijā, kas vienlaikus būtu arī  informācijas, pētniecības un interpretācijas centrs, kas saglabā, pēta, izskaidro un iepazīstina plašu sabiedrību un nākamās paaudzes ar izceļošanas un ārzemju latviešu vēsturi, kultūru un devumu pēdējos 200 gados, pievienojot to Latvijas vēsturei un uzsverot, ka visi latvieši pasaulē ir daļa no latviešu tautas. Topošā muzeja un pētniecības centra mērķis ir arī veicināt saikni un sadarbību starp Latvijas un ārzemju latviešiem, kā arī pievienot Latviju starptautiskai diskusijai par migrācijām.

Pateicoties dažādu priekšmetu un dzimtas relikviju dāvinātājiem, LaPa darbinieku, talcinieku un valdes locekļu darbam un vairāku fondu finansiālam atbalstam, LaPai veidojas vērtīgs krājums. Šobrīd, pateicoties LaPas iestrādēm un sakariem, krājuma kolekcijās vairāk pārstāvēti priekšmeti no Ziemeļamerikas, Brazīlijas, Bašķīrijas un Zviedrijas. Viens no tuvākā laika uzdevumiem ir vākt trimdas un citu apdraudētu kopienu materiālus, lai tos saglabātu un iepazīstinātu ar tiem arī jaunāko paaudzi ārzemēs un Latvijā. LaPas darbinieki veido arī vairākas izstādes, lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar topošā muzeja darbību, pieejamību un nozīmi. Muzeja mājvieta tiek meklēta ārpus Rīgas, raugoties Latvijas rietumu krasta virzienā – Liepājā un Pāvilostā – šīs teritorijas vērā ņemamās izceļošanas vēstures dēļ.

Tālāka informācija: http://www.lapamuzejs.lv