Izstādes veidotāji

Andris Straumanis (projekta vadītājs; Ievads; Stūrakmens – Georgs Mondeiks; Pirmie Latviešu emigranti Amerikā)
Marianna Auliciema (Stelles– Anna Apinis; Porcelāna seja- Vera Puķe-Puķīte; DP nometnes; Latvieši Austrālijā; Latvieši Zviedrijā; Angļu valodas redakcija)
Maija Hinkle (Koferis– Simsonu ģimene; Pirmā pasaules kara bēgļi; DP nometnes; Latvieši Amerikā no 1949.g. līdz šodienai); Otrā pasaules kara bēgļi; Par “Latviešiem pasaulē”)
Ieva Vītola (Vīzes – Ēvalds Inspēters; Latvieši Baškīrijā)
Juris Zalāns (Laiva Biscaya – Kārlis Ploks; Latvieši Brazīlijā)

Uldis Brūns (Angļu valodas tulkojums)
Eva Eglāja Kristsone (Latviešu valodas redaktore)
Aigars Lielbārdis (videointervijas)
Jeremy Smedes (mājas lapas dizains, programmatūra)

Paldies sekojošām organizācijām par materiāliem, kurus izmantojām izstādē:

  • Amerikas Latviešu Apvienība(“Latvieši Amerikā” fotogrāfijas)
  • Brazīlijas Latviešu Draugu Biedrība („Latvieši Brazīlijā” fotogrāfijas; Kārlis Ploks fotogrāfijas un dienas grāmatas)
  • Latvian War Museum (Pirmā pasaules kara bēgļu fotogrāfijas)
  • Latvian National Mākslas muzejs (Anša Cīruļa projektēto mēbeļu fotogrāfijas )
  • Nacionālās mutvārdu vēstures projekts (NMV)  Latvijas Universitātē (intervija ar Veru Puķi-Puķīti; fotogrāfijas no Veras Puķes-Puķīte s)
  • Museum Victoria (Steļļu fotogrāfija)
  • www.dpalbums.lv (DP nometņu fotogrāfijas)

Īpašs paldies tām ģimenēm un indivīdiem, kuri ar mums dalijās savos dzīvesstāstos: 
Anitai Apinei-Hermanei, Ēvaldam Inspēterim, Georgam Mondeikam, Haraldam Plokam, Verai Puķei-Puķītei, Simsona ģimenei.

Paldies Baibai Bela, Antrai Celmiņai, Kristīnei Jansonei, Brigitai Tamužai, Mārai Zirnītei.

Izstādi finansiāli atbalstīja:

Latviešu fonds, inc  Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība