Ēvalds Inspēters – šodien

Ēvalds Inspēters

Ēvalds Inspēters

Savā mūžā Ēvalds Inspēters ir pārliecinājies – „jo vairāk smaidīsi, jo ilgāk dzīvosi”, šis dzīves vadmotīvs ļauj viņam uz dzīvi raudzīties ar prieku par spīti visam. Ik svētdienu Ēvalds kā pērminderis kalpo Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Viņš savos 85 gados ir allaž darbīgs vīrs un labprāt pārvietojas ar divriteni gan pa pilsētu, gan arī dodas uz apkārtnes mežiem. Ogot un sēņot viņam paticis gan bērnības zemē Baškīrijā, gan Siguldā.