Latvieši Amerikā no 1949. gada līdz mūsdienām

 

Laikā no 1949. līdz 1951. gadam Amerikā ieceļoja apmēram 40 000 Otrā pasaules kara latviešu bēgļu no DP nometnēm Vācijā, kuri ar laiku apmetās galvenokārt lielākās ziemeļu pilsētās. Tūlīt sākās aktīva diasporas sabiedrības dzīve. Tika nodibinātas dažādas jumta organizācijas, kā „Amerikas Latviešu Apvienība” (ALA – 1951. gadā, Vašingtonā), „Latviešu Ev.-Lut. Draudžu Apvienība”, „Daugavas Vanagi”, „Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība” un dažādas vietējās biedrības un draudzes, kuru mērķi bija pulcināt latviešus vienuviet, atgādināt pasaulei par Latvijas okupāciju un uzturēt pirmskara latviešu valodu un kultūru. Organizācijas izdeva laikrakstus un grāmatas, tika dibinātas papildskolas, universitātes līmeņa latviešu programmas, skautu un gaidu nometnes, kori, deju grupas, teātru trupas un jaunatnes pulciņi, rīkoti dažādi pasākumi – Jaunatnes dienas, Kokļu dienas un Dziesmu svētki. Pēc laika lielākajās pilsētās latviešu organizācijas nopirka baznīcas un namus. Katru gadu tika atzīmētas latviešu svētku dienas, arī sēru dienas, tūkstošiem cilvēku pulcējās uz reģionāliem vai vispārējiem Dziesmu svētkiem.Svarīgu vietu Amerikas latviešu dzīvē ieņēma polītiskas akcijas, ar kurām Amerikas latvieši un viņu organizācijas mēģināja iespaidot Amerikas iedzīvotājus, valstvīrus un arī starptautiskās institūcijas Latvijai labvēlīgā virzienā, aizstāvot Latvijas intereses un protestējot pret tās okupāciju. Kopš 1951.g. Vašingtonā darbojās JBANK (“Joint Baltic American National Committee”), kas regulāri appelēja pie ASV valstvīriem. 1966.g. latvieši un lietuvieši nodibināja BATUN (“Baltic Appeal to the United Nations”), kas sekmīgi aizstāvēja apspiezto Baltijas valstu intereses ANO. Notika dažādas pretkomunistiskas demonstrācijas, gan vietējā, gan arī starptau­tiskā līmenī, visdramatiskākā 1980.g. Eiropas Drošības konferences laikā Madridē.

Lai gan daudzas organizācijas laika gaitā beigušas darbību, ASV vēl joprojām ir vismaz 500 aktīvu organizāciju. Piemēram, Amerikā strādā 19 latviešu papildpamatskolas, lielākā – Vašingtonas DC, skola ar 58 skolēniem. 2000. gada ASV tautas skaitīšanā pāri par 87 000 iedzīvotāju uzrādīja sevi par latviešiem vai par tādiem, kam senči ir latvieši, no kuriem apmēram 10 000 ir Latvijas pilsoņi.

Pēdējo divdesmit gadu laikā latviešu kopienas Amerikā ir papildinājuši daudzi jauni iebraucēji no Latvijas, kas aktīvi veido savu sabiedrību un dažkārt iesaistās arī jau eksistējošās institūcijās.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas samerā neliels skaits Amerikas latviešu pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, tostarp sevišķi jaunākas paaudzes cilvēki, kuri vēl nebija sākuši savu karjeru Amerikā un kuriem nebija tik ciešu ģimenes saišu kā vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem. Daudzi Amerikas latvieši regulāri apmeklē Latviju,iesaistās tās notikumos un darbībā dažādos veidos.