Kultūras darbība DP nometnēs

 

Kad latvieši nokļuva aiz bēgļu nometņu vārtiem Vācijā pēc Otrā pasaules kara, viņiem sākās ilgstošs neziņas laiks bez regulāra darba, iespējām pienācīgi nodrošināt ģimeni vai plānot nākotni. Starp bēgļiem bija liela daļa Latvijas inteliģences: mākslinieki, kultūras darbinieki, skolotāji u.c. Drīz vien nometnēs izveidojās ļoti aktīva kultūras, politiskā un izglītības dzīve.Kultūras aktivitātes palīdzēja cilvēkiem pārvarēt bezpalīdzības sajūtu svešajos apstākļos, uzturēt latvisko identitāti un piešķirt dzīvei jēgu. Tika dibinātas skolas, teātra kopas un citas sabiedriskas organizācijas, atvērtas rokdarbnieču un amatnieku darbnīcas, atjaunota skautu un gaidu kustība. Sākās avīžu un grāmatu izdošana, notika izstādes un pat lieli kultūras sarīkojumi, piemēram, Dziesmu svētki.