Aušana bija mana sirdslieta: Anna Apinis

Anna Apinis

Anna Apinis

Steļļu trešā īpašniece Anna Apinis arī bija izcila audēja, kuras darbi vairākkārt tika apbalvoti gan latviešu, gan Austrālijas sabiedrībā. Anna darba dienās strādāja latviešu maiznīcā Sidnejā par grāmatvedi, bet vakaros auda tautas tērpu audumus, kurus pasūtīja Austrālijas latvieši. Aušana Annai bija svarīga vairāku iemeslu dēļ: tā ļāva pelnīt iztiku jaunajā mītņu zemē; sniedza iespēja ar kaut ko nodarboties, sākot dzīvi svešajā vidē; kā arī  palīdzēja gan savai ģimenei, gan Austrālijas latviešu sabiedrībai uzturēt latviskās tradīcijas un dzīvesveidu. Annas vīrs Ervins stāsta:

Ko [Anna] nopelnīja aužot, tas dikti palīdzēja….viņa vienmēr sparīgi strādāja un auda tautas tērpus uz katrām Kultūras dienām – es tamdēļ negāju it nekur …es arī biju ieinteresēts. Sagatavot visas dzijas, un tad mēs strādājām pa nakti cauri, lai noaustu.

Anna Apinis guva lielu gandarījumu no latviešu rakstu meklēšanas un veidošanas audumos, kā arī paša aušanas procesa. Viņa pierakstīja latvju rakstus un krāsu kombinācijas savās burtnīcās, kuras vēlāk lietoja aušanas praksē un kuras Anita Apinis, Annas meita, izmantoja  rakstot grāmatu par aušanu. Anna komentēja:

Šitās jau ir vāktas gadiem un gadiem. Priekš dažādiem rakstiem un vajadzībām… Kur tik kāda lupatiņa ir atrasta, tā ir pierakstīta….Jo tā bija mana sirdslieta.  Aušana un dzijas un raksti…  Redzi, šitie visi ir meklēti nometnē, no visādiem plauktiem un pa visādām grāmatām, šitie visi te raksti. Un pa gadiem te ir vākti visādi krāsu kombinācijas…un katru brīvu brītiņu es esmu pavadījusi pie rakstu meklēšanas. Latvju rakstu. Nekādus citus. Kā varētu dzijas izmantot…visa mana dzīve ir pagājuse priekš rakstu mācīšanas.