Latviešu bēgļi Dānijas pilī

Bārtas tautas tērps darināts Dānijas bēgļu nometnē

Bārtas tautas tērps darināts Dānijas bēgļu nometnē, ap 1946.g.

Salīdzinājumā ar Vāciju, kur pēc Otrā pasaules kara  bija daudz bēgļu, Dānijā aizbēgušo latviešu bija apmēram 2000, izkaisīti pa 40 nometnēm. Viena nometne bija ierīkota pilī pie Vedbekas, ārpus Kopenhāgenas. Arī Vera Puķe-Puķīte un viņas ģimene.

Šī pils savulaik bija piederējusi Grieķijas karalim. Izmitinātie bēgļi sākumā nedrīkstēja iet ārpus nometnes. Iemītnieki meklēja nodarbošanos,un bieži iesaistījās dažādos  kultūras pasākumos. Vera atcerās:

Zini, ko darīja latvieši? Krāsoja vilnas gultas segas melnas…Un izšuja brunčus un apakšā tad šuja uz tādu sarkanu banti tur tos tautiskos musturus… Ļoti jau gribējās, lai tie bērni ar’ būtu tautiski.  Mums jau lieliem nebija nevienam tautas apģērbi tad.  Kas vienkārši bija ko paņēmis līdzi no Latvijas, bet kas tad varēja tautas apģērbu paņemt līdzi. Par to jau daudz nedomāja.  Tikai domāja to nepieciešamo dažās somās, un tas ir viss.

Vera, būdama pianiste, priecājās, ka pilī bija pieejamas klavieres, kur varēja vingrināties. Vēlāk viņa kopā ar dziedātāju Emmu Eglīti koncertēja daudzos dažādos sarīkojumos latviešu nometnēs un ārpus tām. Vera vēl paspēja iestāties Dānijas Karaliskajā konservatorijā  (1946-1947), tā turpinādama savu profesionālo izglītību.